รายละเอียดเพิ่มเติม

CTO-MacBook Pro 16-inch Core i9 2.4GHz RAM 64GB SSD 1TB Radeon Pro 5500M 4GB FullBox