ลูกค้าเริ่มได้รับ Mac รุ่นชิป M1 แล้ว และก็ได้มีผลทดสอบออกมาแล้วว่า MacBook Air รุ่นชิป M1 มี SSD เร็วกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า ตามที่ Apple ระบุไว้จริง

MacBook Air รุ่นชิป M1 มี SDD SSD เร็วกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า

สมาชิกใน MacRumors Forum เผยข้อมูลการวัดความเร็ว SSD ของ MacBook Air รุ่นชิป M1 ความจุ 256GB  โดยมีความเร็วในการเขียน 2190.1 MB/s, ความเร็วในการอ่าน 2676.4 MB/s

MacBook Air รุ่นชิป M1

เมื่อเปรียบเทียบกับ MacBook Air รุ่นชิป Inel ปี 2019/2020 พบว่า MacBook Air รุ่นชิป M1 มีความเร็ว SSD สูงกว่า 2 เท่า โดยใน MacBook Air รุ่นชิป Inel ปี 2019 มีความเร็วในการเขียน 1048.2 MB/s, ความเร็วในการอ่าน 1385.1 MB/s

MacBook Air รุ่นชิป Intel ปี 2019

นั่นหมายความว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้จริง โดย Apple ระบุไว้ว่า MacBook Air รุ่นชิป M1 มีความเร็ว SSD สูงกว่ารุ่นเดิมถึง 2 เท่า

ที่มา – macrumors.  

www.iphonemod.net